GYÓGYÍTÓ GONG és MANTRA MEDITÁCIÓK


Naad jóga, a Hang jógájának tudománya

A test célja, hogy jó járműve legyen az elmének. Az elme célja, hogy jó járműve legyen a lélek tiszta és hamisítatlan, torzulásmentes kivetülésének avagy a Tiszta Tudatosságnak. Vagy, ahogy a jógik nevezik, az Atmának, a tiszta élő tudatosságnak, amely benne él minden élő emberi lényben. A meditáció annak a művészete, hogy éberséget és tudatosságot vigyünk a hétköznapi életünkbe. A meditáció által önmagunk megfigyelőivé válunk, egy olyan középpont megfigyelőjévé, amelyben nincs ítélkezés, elutasítás. Ahhoz, hogy meditálni tudjunk nagyon mélyen ellazultnak kell lennünk.

A kántálás, az éneklés és a zene az alapja minden vallási és spirituális gyakorlatnak. A konzervatív fundamentalistáktól a hedonista pogányokig mindenki a Hangot használja, hogy hozzákapcsolódjon a saját Istenéhez.


Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala...


Ezért nem meglepő, hogy a jóga, minden spirituális gyakorlás alapja és minden vallás forrása, lényegében egy olyan gyakorlat, ami a Hang jógájában gyökerezik. Valójában az első jóga gyakorlók az ősi szövegekben nem annyira a pózokat, a légzést vagy akár a meditációt írták le, hanem a mantrát és a hangot. Ez a kapcsolat a Hang és a Tudatosság között az alapja minden jóga gyakorlatnak. Minden autentikus jógagyakorlat a Hanggal kezdődik és végződik. A Hangon keresztül történik meg a Tudatosság átalakulása, ami végső soron a jóga célja.

Tekintet nélkül arra, hogy milyen jógát gyakorlunk, hogy milyen ösvényt követünk, végülis mindannyian hangzó jógik vagyunk, átalakítva magunkat a hanggal és a rezgéssel úgy, hogy a Tudatosságunk frekvenciája összehangolódjon az eredő Hangfolyammal, mely megteremtett minden szellemet és létezőt, energiát és anyagot, lelket és testet. Mély meditációban a jógik megtapasztalták ezt a hangfolyamot, mely összeköt a teljes Univerzummal. Összehasonlítva egy kozmikus folyó áramlásához, ezt a hangtapasztalatot Naada-nak nevezték el. Szó szerinti jelentése: rohanó, amely mint egy áramlat magával viszi a véges Ént, a végtelen Én óceánjába, egyesülve a Tudatossággal, mely a hangtalan Samadhi állapotába visz el.


A GONG nagyon egyszerű. Egy belső vibrációs rendszer. A teremtés hangja maga. Nem több, nem kevesebb.

Ebből ered minden zene, minden hang és minden szó. A Gong hangja a világ atomja.

A GONG egy szent küszöb. Egy kapu, mely a véges és végtelen Éned megtapasztalását köti össze.

A hang amit kibocsát a végtelen első mozdulata, egy csodálatosan felerősített vibrálás. Yogi Bhajan


GONG

A gong egy ősi és szent gyógyító, megújító és átalakító eszköz. Mélyen hat a mentális, érzelmi és spirituális testekre. Megtisztítja és elcsendesíti az elmét. Szó szerint átvág a lineáris elmén és kitisztítja a tudatalatti elme zűrzavarát, hogy felfedje a ragyogó és autentikus önvalót. Megvan az a képessége, hogy eljuttasson a semleges elméhez, amely bölcs és nem ítélkezik.


Az általam használt gongoknak az alapvető hangolása egy természetes harmónián alapul, amely a Nap, a Föld, a Hold, és más bolygók körpályájának tulajdonságain alapul, ahogy azt HANS COUSTO kiszámolta. A Paiste Planetáris gongok a Kozmosz ciklusaival állnak harmonikus rezonanciában, amelyet az ókorban a Szférák zenéjének ismertek. Amikor megszólalnak, fizikailag kapcsolódunk az erejükhöz és hatalmukhoz. A gongok az elsődleges, archetípusok szintjén rezonálnak. Ezek a kézműves gongok terápiás és alkímiai műalkotások. Egy mély bennünk lévő rezonanciát hoznak létre, ráhangolva a saját belső zenénkre. Arra emlékeztetnek, hogy a makrokozmoszt visszatükröző mikrokozmoszok vagyunk. A gazdag és szép felhangjaik bennünk élnek tovább és a legbelsőnket megérintve egy mély békesség érzetét hozzák el. Ez egy hangzó felhívása arra, hogy a saját világunkat kapcsoljuk össze a tágabb világgal. A planetáris gongokkal való meditáció annak a pillanata, amikor megtapasztaljuk a helyünket a kozmikus otthonunkban, egy olyan kozmoszban, amely lényegében egy harmonikus s zenei Univerzum.  


A mantrák nem kis dolgok, a mantráknak erejük van.

A mantra az elme rezgése a Kozmosz felé.

A mantra tudománya azon a tudáson alapul, hogy a hang, az energia egy formája, amelynek struktúrája, ereje, és egy meghatározott, előre megjósolható hatása van a csakrákra és az emberi pszichére. Mi a mantra? A mantra két szóból áll: "Man" és "tra". A "Man" azt jelenti elme. A "Tra"  az élet hője. A "Ra" a nap. Tehát  a mantra olyan szavak erőteljes kombinációja, melyeket ha ismétlünk, akkor az minden egyes molekulád vibációs hatását eljuttatja a Kozmosz Végtelenségébe. Ezt hívják "Mantrának" - Yogi Bhajan


MANTRA

Van egy lényeges dolog, ami összeköti az összes vallást és spiritualiást, ez pedig nem más mint a MANTRA. Mindegy, hogy zsidó, keresztény, buddhista vagy muzulmán vagy, az erő a tradíciód szavainak (imáinak) rezgésében van. Eljuttatni az elmét nálánál valami nagyobbhoz és létrehozni egy rezgést a szavak által, mindaddig amíg Ajapa-Japa a kimondatlan szóvá válik. Ez a mantra ereje. Az ösvényeinken keresztül a hang által találkozunk egymással.

Képzeld el, ahogy elmerülsz a szakrális hangok kozmikus óceánjában, ahol megérezheted a Föld, a Víz, a Tűz, a Levegő és a Térben megszülető OM és ONG rezgését. A GONG ÉS MANTRA meditációs események egyszerre lazítják el és inspirálják a szellemet. A rezgések segítenek a test energiáinak kiegyensúlyozásában és megtisztításában. 

Az Univerzum minden eleme állandó rezgés állapotában van, ami számunkra fény, hang és energia formájában jelenik meg. Az emberi érzékszervek a rezgés végtelen tartományának csak egy töredékét fogják fel, ezért olyan nehéz megértenünk, hogy a Bibliában említett Szó, valójában a rezgés teljessége, mely minden teremtés alapja és fenntartója.

Az ember a mantra segítségével képes saját tudatát ráhangolni ennek a teljességnek a tudatára. Egy bizonyos hangnak, mely  a teremtő hanggal vagy hangáramlattal arányos, a légzéssel egy ritmusban való rezgetése által az ember képes kitágítani érzékenységét a rezgés teljes spektrumára. Ez ahhoz hasonló, mint amikor megszólaltatunk egy húros hangszert. Más szóval, amikor egy hangot zengetsz, az Univerzum veled együtt rezeg.

Yogi BhajanNem létezik olyan meditáció, mely leállítja az elmét.


Az segít, ha az elme megadja magát a léleknek,

a lélek pedig az Igazságnak.


Ez akkor történhet meg,

ha jobban szereted

az Igazság szavát, saját intellektusod szavánál.

Yogi Bhajan

ÚJHOLD MEDITÁCIÓ | Naad yoga workshop és Mul mantra Maraton az új kezdetekért és bőségért


Júl. 20. 19:00-20:30


Naad jóga a hang jógájának tudománya. Ez az ősi tudomány a Tudat felébresztésére irányul a hangon keresztül, ami végső soron a jóga célja. Minden hang közvetlen hatással van az érzelmekre és a gondolatokra. A hangon és rezgésen keresztül kapcsolódunk a Lélek test erejéhez. Transzformáljuk a saját negatív rezgésünket, ami a haragból, félelemből, szorongásból ered. Eljuttatni az elmét nálánál valami nagyobbhoz és létrehozni egy rezgést a szavak által, mindaddig amíg Ajapa-Japa a kimondatlan szóvá válik. Ez a Naad jóga ereje. Az ösvényeinken keresztül a hang által találkozunk egymással.


részvételi hozzájárulás: 5.000.-

TELIHOLD MEDITÁCIÓ A KOZMIKUS GONGOK MEGNYÍLÓ TERÉBEN

Okt. 02. 19:00-20:30

Energetikailag a Telihold mindig egy új kaput nyit ki, amely lehetővé teszi, hogy egy új életmódot, egy magasabb tudatossági szintet iktassunk be az életünkbe. Ahhoz, hogy elérjük ezt a magasabb tudatossági szintet, el kell hullatnunk az egónk korlátozó részeit, meg kell szabadulnunk és el kell engednünk mindazt, ami visszahúz a régi, elavult mintázatainkba. Egyesek szembeszegülnek ezzel a késztetéssel, mások örömmel mennek bele és engednek annak az energetikai húzásnak, amely érezhető az egész Földön. Rajtunk áll, hogy miként akarjuk felemelni a tudatosságunkat ahhoz, hogy megváltoztassuk a világunkat. Akár együtt áramlunk a változással akár szembeszegülünk velük, azok maguktól megtörténnek. Amikor Telihold idején gyakorlunk, meditálunk, böjtölünk jó esélyünk van arra, hogy intenzívebben megtisztítsuk fizikai, mentális és érzelmi tereinket. Lehetőségünk nyílik régi, önvalónkat hátráltató, tudatalatti tartalmainkat elengedni, azoktól elengedődni.

részvételi hozzájárulás: 5.000.-

JELENTKEZEM

JELENTKEZEM