Naad jóga, a Hang jógájának tudománya

GONG & MANTRA MEDITÁCIÓK


A kántálás, az éneklés és a zene az alapja minden vallási és spirituális gyakorlatnak. A konzervatív fundamentalistáktól a hedonista pogányokig mindenki a Hangot használja, hogy hozzákapcsolódjon a saját Istenéhez.

Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala...

Ezért nem meglepő, hogy a jóga, minden spirituális gyakorlás alapja és minden vallás forrása, lényegében egy olyan gyakorlat, ami a Hang jógájában gyökerezik. Valójában az első jóga gyakorlók az ősi szövegekben nem annyira a pózokat, a légzést vagy akár a meditációt írták le, hanem a mantrát és a hangot. Ez a kapcsolat a Hang és a Tudatosság között az alapja minden jóga gyakorlatnak. Minden autentikus jógagyakorlat a Hanggal kezdődik és végződik. A Hangon keresztül történik meg a Tudatosság átalakulása, ami végső soron a jóga célja.

Tekintet nélkül arra, hogy milyen jógát gyakorlunk, hogy milyen ösvényt követünk, végülis mindannyian hangzó jógik vagyunk, átalakítva magunkat a hanggal és a rezgéssel úgy, hogy aTudatosságunk frekvenciája összehangolódjon az eredő Hangfolyammal, mely megteremtett minden szellemet és létezőt, energiát és anyagot, lelket és testet. Mély meditációban a jógik megtapasztalták ezt a hangfolyamot, mely összeköt a teljes Univerzummal. Összehasonlítva egy kozmikus folyó áramlásához, ezt a hangtapasztalatot Naada-nak nevezték el. Szó szerinti jelentése: rohanó, amely mint egy áramlat magával viszi a véges Ént, a végtelen Én óceánjába, egyesülve a Tudatossággal, mely a hangtalan Samadhi állapotába visz el.


A GONG nagyon egyszerű. Egy belső vibrációs rendszer. A teremtés hangja maga. Nem több, nem kevesebb.

Ebből ered minden zene, minden hang és minden szó. A Gong hangja a világ atomja.

A GONG egy szent küszöb. Egy kapu, mely a véges és végtelen Éned megtapasztalását köti össze.

A hang amit kibocsát a végtelen első mozdulata, egy csodálatosan felerősített vibrálás. Yogi Bhajan


Mindannyian hangzó jógik vagyunk. A planetáris gongokkal való meditációk annak a pillanata, amikor megtapasztaljuk

a helyünket a kozmikus otthonunkban, egy olyan kozmoszban, amely lényegében egy harmonikus és zenei Univerzum.

Az Univerzum minden eleme állandó rezgés állapotában van, ami számunkra fény, hang és energia formájában jelenik meg. Az emberi érzékszervek a rezgés végtelen tartományának csak egy töredékét fogják fel, ezért olyan nehéz megértenünk, hogy a Bibliában említett Szó, valójában a rezgés teljessége, mely minden teremtés alapja és fenntartója.

Az ember a mantra segítségével képes saját tudatát ráhangolni ennek a teljességnek a tudatára. Egy bizonyos hangnak, mely  a teremtő hanggal vagy hangáramlattal arányos, a légzéssel egy ritmusban való rezgetése által az ember képes kitágítani érzékenységét a rezgés teljes spektrumára. Ez ahhoz hasonló, mint amikor megszólaltatunk egy húros hangszert. Más szóval, amikor egy hangot zengetsz, az Univerzum veled együtt rezeg.

Yogi BhajanNem létezik olyan meditáció, mely leállítja az elmét.


Az segít, ha az elme megadja magát a léleknek,

a lélek pedig az Igazságnak.


Ez akkor történhet meg,

ha jobban szereted

az Igazság szavát, saját intellektusod szavánál.

Yogi Bhajan