background

Regisztráció

Vedd fel a Kereszted és kövesd a Mestert!

Mindenkinek meg van a maga keresztje, amit a spirituális megszabadulása ösvényén cipel. A meg nem fizetett karmikus tartozások, a világi hajlamok, a harag, a féltékenység, a kapzsiság és testi kötődéseink az Ego és az illúziók mély hazugságában tartják fogva tudatunk és tudatalattink különböző szintjeit. Az adósságokat ki kell egyenlíteni, nem kerülhetjük ki, nem úszhatjuk meg. Jézus keresztútjának követése az EGO halálának spirituális ösvényén a régi énünk keresztrefeszítése, a karmikus tartozások kiegyenlítése, a tudatalatti hajlamainak megtisztítása.

“Vedd fel a kereszted és kövesd a mestert!”

Csak így tudod megnyerni az élet harcát. Harcolj végsőkig és fejezd be a játszmát! Rá kell eszmélnünk valódi, dicsőséges, igaz önvalónkra, ami a belső csendből születő tiszta szeretet frekvenciája, a Lélek hangja. A Húsvét többet jelent, mint a megvilágosodás, újjászületés ünnepe. A húsvét a Fény imádsága is egyben. A feltámadt Krisztushoz imádkozunk, hogy vezessen minket a valótlanból a valósba, a sötétségből a fénybe, a halálból az örökkévalóságba. Krisztus győzelméről szóló ünnepünk Húsvétkor tanúságtétel a hitről és ráébredés a hallhatatlan, abszolút isteni Tudatosságunk dicsőségére, a Fényre.

“Nem a test vagyok. Nem az elme vagyok, ezért a test, és a bonyolult elme dualitása nem gyakorol rám hatást. Ez az egykedvűség állapota: A mestert kell követnem.”

A mester a Guru, a belső Tudatosság. a Gu= Fény, a Ru=Sötétség. A Guru energiája a bennünk lévő tiszta tudatosség eszenciája, mely kivezet a sötétségből a fénybe, a tudatlanságból a tudatosságba. A vagy Krishna (belső hang) Arjuna szekerén ülve (szívünk) a dharmakshetrai csatamezőn (keresztút). Ha figyelünk és hallgatunk a Mester isteni utasításaira (Gíta), biztos a győzelem. Ez a hallhatatlan lélek győzelme, a megtestesült világban. Csak az elme csendjében tudjuk meghallani az igazság szavát, az Önvalónk tiszta hangját.

A kereszténység keresztje az Egótól való megszabadulás szimbóluma. Amikor az EGO megsemmisül, az Isten feltámad. Ez a kereszt jelentése. A Húsvét energetikája a legteljesebb megtisztulást generáló erő. Ebben az átalakító időszakban lehetségessé válik az újjászületés lényünk minden magasságában és mélységében, életünk minden dimenziójában.

Az ünnepet negyvennapos, hamvazószerdától nagyszombatig tartó böjti időszak készíti elő, központi liturgiája a nagyszombat esti-éjszakai húsvét vigíliája (vigilia paschalis). Ekkor ünneplik a világosság győzelmét a sötétség, az élet győzelmét a bűn és a halál fölött, amiben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. A nagyszombat napján szentelt húsvéti gyertya a feltámadott Üdvözítőt a világ világosságaként jelképezi.


Van egy lényeges dolog, ami összeköti az összes vallást és spiritualiást, ez pedig nem más mint a REZGÉS.

Mindegy, hogy zsidó, keresztény, buddhista vagy muzulmán vagy, a mélység a tradíciód szavainak (imáinak) rezgésében van. Eljuttatni az elmét nálánál valami nagyobbhoz és létrehozni egy rezgést a szavak által, mindaddig amíg Ajapa-Japa a kimondatlan szóvá válik. Ez a mantra ereje. Az ösvényeinken keresztül a GONG hangjának rezgései által találkozunk egymással.

Jelentkezés: Helyedet az info@shaktijoga.hu címen tudod biztosítani.

Navnihal Kaur kundalíni jóga oktató, hangrezgés terapeuta,

Sat Nam Rasayan gyógyító, az Adi Shakti Jóga és Oktatási Központ vezetője.


 

A Gong és a Kundalíni jóga több, mint 16 éve nagymestereim. Általuk kezdődött valószínűleg élethossziglan tartó felfedező utazásom a Naad jóga, a Hang jógájának és a Sat Nam Rasayan, a csend általi gyógyításnak Univerzumába.

Ettől kezdve a gong, a mantra és a csend ereje elválaszthatatlan útitársaivá váltak gyakorlásomnak és tanításaimnak. Ez a kapcsolat adja az alapját annak, hogy miként vezet az út a tudástól a tiszta tapasztalásig, ahogyan a légzés, a mozgás, az energia, a Tudatosságon és a Hangon keresztül egyesülnek.

A Húsvétváró Ünnepi Gong Puja célja az, hogy GONG és pránajáma, mantra meditációval, mély relaxációval megtapasztaljuk a Krisztusi Tudatosság egyetemességét. Az Univerzum vibrálását reprezentáló kozmikus hangrezgések segítségével belépjünk a Felsőbb Tudatosság fenséges birodalmába és megéljük Jézus dicsőséges tanításait ebben a megemelkedett és energetizált rezgő térben.Ha azt hiszed, hogy ez egy intellektuális tapasztalás lesz Jézus tanításairól akkor ez a meditációs est nem neked szól. De ha azt szeretnéd, hogy annyi szeretetet hozz létre önmagadban, hogy ezek a tanítások és más mesterek tanításai életre keljenek a szívedben akkor úgy gondolom otthonodra lelsz.


A planetáris gongokkal való meditáció annak a pillanata, amikor megtapasztaljuk a helyünket a kozmikus otthonunkban, egy olyan kozmoszban, amely lényegében egy harmonikus és zenei Univerzum.

A Puja a szanszkritban és a páliban a „tisztelet és az odaadó figyelem, az imádat kifejezésének szertartása.

A Gong Puja tisztelgés az Univerzum Eredő forrása előtt, mely minden teremtés alapja és fenntartója.

Azoknak a hangoknak rezgetése, melyek a teremtő hanggal vagy hangárammal arányosak és képesek kitágítani az ember érzékenységét az Univerzum rezgésének teljes spektrumára.

Elmerülve a gong és a hangfürdő finom éteri hangjában, gyógyulunk és megújulunk, ahogy a rezgések kozmikus óceánja átmos, megtisztít, felold és felszabadít. A gong hangjai által létrehozott funkcionális harmónia elvisz egy olyan belső nyugalomba, ahol a mély gyógyulás megtörténik. Úgy alszunk, mint még soha, ahol éberek vagyunk az álomban.


A meditáció tudománya szerint a meditáció hossza meghatározza a különböző hatások elérését:


3 PERC  MEDITÁCIÓ az elektromágneses mezőre hat, a keringésre és a vér stabilitására.

11 PERC MEDITÁCIÓ elkezdi megváltoztatni az idegeket és a mirigyrendszert.

22 PERC MEDITÁCIÓ kiegyensúlyozza a három elmét (negatív, pozitív, semleges) és azok elkezdenek együttműködni.

31 PERC MEDITÁCIÓ lehetővé teszi, hogy a mirigyek, a légzés és a koncentráció befolyásolja a sejteket és a test ritmusát, a meditáció szelleme pedig a 3 gúnát és 5 tattvát, és az elme kivetítésének minden rétegét.

62 PERC MEDITÁCIÓ megváltoztatja az agy szürkeállományát. A tudatalatti „árnyékelme” és a külső kivetülések összhangba kerülnek.

2,5 ÓRA MEDITÁCIÓ megváltoztatja a psziché kapcsolatát az őt körülvevő mágneses mezővel, ezáltal az elmét stabilan az új mintákban tartja az őt körülvevő Egyetemes Elme.

vissza a Gong Puja oldalára ››


                                            18:00-20:30

2024. MÁRC. 30.

HÚSVÉTVÁRÓ GONG PUJA

2,5 órás Gongfürdő és meditáció

Navnihal  & KozmoGong Group

Részvételi hozzájárulás: 17.000.-

     10700419-51368410-51100005

     CIB -bank - Bujáki Gabriella

     Kérlek a tüntesd fel a megjegyzés rovatba:

     nevedet, számlázási címedet és a Gong Puját! köszönöm

Az elővételben vásárolt jegyeket nem áll módunkban visszafizetni, amennyiben nem tudsz eljönni, kérlek add el/át a jegyedet másvalakinek.


Helyszín: Shaktijóga Stúdió, 1093 Budapest, Bakáts utca 5. II.em. 2/a


Képzeld el, ahogy elmerülsz a hangok óceánjában, ahol megérezheted

a Föld, a Víz, a Tűz, a Levegő és a Térben megszülető OM és ONG rezgését.

A Gong meditációs események egyszerre lazítják el és inspirálják a szellemet.

A rezgések segítenek a test energiáinak kiegyensúlyozásában és megtisztításában.


Szeretettel várunk!

Navnihal és a KozmoGong Group vendégei

2024. MÁRC. 30. NAGYSZOMBAT 18:00-20:30

HÚSVÉTVÁRÓ GONG PUJA

Navnihal & KozmoGong Group

2,5 órás gongmeditáció